فیزیک

زندگی یعنی پژوهش و فهمیدن چیزی جدید (دکتر حسابی)

کمیت نشانه ی فرمول اسم یکا نشانه ی یکا رابطه ی بین یکاها
کار, انرژی W,E ژول J 1 \mathrm{J} = 1 \mathrm{N}\cdot\mathrm{m} = 1 \frac{\mathrm{kg}\cdot\mathrm{m}^2}{\mathrm{s}^2}
شتاب a متر بر مجذور ثانیه \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}
چگالی ρ کیلوگرم بر متر مکعب \frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m}^3} 1 \frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m}^3} = 0,001 \frac{\mathrm{g}}{\mathrm{cm}^3}
گشتاور چرخشی L نیوتون متر ثانیه N · m · s 1 N · m · s = 1 kg · m2 / s
گشتاور M نیوتون متر N · m 1 N · m = 1 kg · m2 / s2
فشار p پاسکال Pa 1 Pa = 1 N / m2 = 1 kg / m · s2
ثابت فنر D, k نیوتون بر متر N / m 1 N / m = 1 kg / s2
سطح, واحد سطح A متر مربع m2 1 m2 = 1 m · 1 m
فرکانس f, v هرتز Hz 1 Hz = 1 / s
سرعت v متر بر ثانیه m / s
حرکت p کیلوگرم متر بر ثانیه kg · m / s 1 kg · m / s = 1 N · s
نیرو F نیوتون N 1 N = 1 kg · m / s2
طول l متر m یکای مبنا
توان P وات W 1 W = 1 J / s = 1 N · m / s = 1 kg · m2 / s3
جرم m کیلوگرم kg یکای مبنا
دوره تناوب،نوسان T ثانیه s
اینرسی J کیلوگرم در متر مربع kg · m2
حجم V متر مکعب m3 1 m3 = 1m · 1m · 1m
طول موج λ متر m
شتاب زاویه ای α رادیان بر مجذور ثانیه rad / s2 1 rad / s2 = 1 / s2
سرعت زاویه ای ω رادیان بر ثانیه rad / s 1 rad / s = 1 / s
زمان t ثانیه s یکای مبنا

نیرو

-------------------------------------------------------------------------------------------

  • نیرو= جرم * شتاب
F = m * a
-----------------------------------------------------
  • یکا=نیوتون
  kg \cdot m \over {s^2}  

نوشته شده در سه شنبه پنجم مرداد ۱۳۸۹ساعت 12:49 توسط س.س| |

قالب جدید وبلاگ پیچك دات نت


فروشگاه اينترنتي ايران آرنا